SYKEMELDING

Egenmelding: for å ha rett til å benytte egenmelding må du har vært ansatt i mer enn 2 måneder. Hovedregelen er at  retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Dersom bedriften du jobber i, er en IA-virksomhet, kan du imidlertid bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Egenmeldte fraværsdager forutfor sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager. For mer informasjon, se NAVs nettsider.

Første gangs sykmelding: I følge Lov om Folketrygd §8-7 må pasienten vurderes av lege for å kunne bli sykemeldt. NAV krever at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør, og funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom. Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger.

Tilbakedatering av sykemelding er ikke tillatt, med unntak av helt spesielle situasjoner der tilstanden har vært slik at den syke ikke har kunnet ta kontakt med lege grunnet sykdommens tilstand. Det er derfor viktig at pasienter som mener de trenger sykemelding, tar kontakt med kontoret fra første dag det er behov for dette. Sykemelding pr telefon skal normalt følges opp av legeundersøkelse etter få dager.

Fornying av sykmelding: Hovedregelen er at dette skal gjøres etter legekontakt. Etter nærmere avtale med legen, kan sykemelding i spesielle tilfelle fornyes ved å kontakte lege eller medarbeiderne på telefon.

For mer informasjon, se NAVs nettsider om sykmelding og sykepenger.

 

LEGETIME

Det er mange som ønsker å snakke med fastlegen sin i løpet av en dag og legene skulle gjerne hatt mer tid til hver enkelt. For å rekke å ta imot alle som trenger time, er det begrenset med tid som er satt av ved en legekonsultasjon. Det er derfor lurt å snakke om det viktigste først. For at en problemstilling skal bli grundig nok belyst, er det derfor ofte vi ikke rekker å ta flere problemstillinger ved en konsultasjon.

 

HVORDAN BESTILLE RESEPTER PÅ FASTE MEDISINER?

Benytt helsenorge.no eller ring sentralbordet. 

Resepter bestillt før klokken 12:00 kan som oftest hentes på apotek etter kl. 16:00 samme dag, men det kan ta opp til tre dager.

Husk å bestill resepter i god tid.  Beroligende medisiner , sovetabletter og vanedannende medisiner kan kun utleveres etter konsultasjon hos legen eller etter telefonbestilling.

 

AVBESTILLING AV TIME

Hvis du avbestiller legetimen mindre enn 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, blir timen belastet, dvs. du må betale for den. For bestilte timer som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel, vil pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Ingen av delene dekkes ikke av folketrygden (dvs. må betales selv om man har frikort, er gravid eller er under 16 år). Det vil i tillegg tilkomme et faktura/administrasjonsgebyr.

 

PRISER HOS FASTLEGEN GJELDENDE FRA 1. JULI 2023 – 30. JUNI 2024

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget                                                           

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt: 170/288

Sykebesøk på dagtid/kveld: 223/357

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon eller sykebesøk: 54/39

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til

røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud: 61

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver: 61

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite

blodlegemer og mikroskopering av urinsediment: 59

 

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget                                                           

Papirutskrift av journal: 85 (gratis hvis den kan sendes elektronisk eller du har med minnepenn)

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen: 124

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m: 72

- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskiftm.m: 109

- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m: 155

- Større kirurgiske inngrep, større sårskift ...m.m: 211

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v: Etter kostnad

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, etter ønske fra pasienten: 59

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalttime eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist: 188/304

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette: Etter kostnad

 

Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt

Åpningstider

Åpningstider:
Mandag- Fredag: 08:00-15:30

Telefontid:
Mandag til torsdag: 08:30-11:30 og 13:00-14:00. Fredag 08:30-11:30

Lunsj:
Mandag-fredag; 11:30-12:30
 

Kontakt

Brynsenglegene
Brynsengveien 2
0667 OSLO

Telefon: 22 72 78 50
Faks: 22 72 78 51

Besøk

Brynsenglegene
Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Gangavstand fra T- bane og busstopp.

App

Last ned Helserespons i App Store
Last ned Helserespons i Google Play