Har fastlegen din lang ventetid på ledig time når du sjekker på helsenorge.no?

Ring sentralbordet, det er som regel kort ventetid for time hos vår dyktige Lis1-lege (turnuslege).

 

Årets influensavaksine

Influensavaksine for sesongen 2023/2024 kan fås hos oss.

Drop in influensavaksine fås ved oppmøte mellom kl 0900 og 1100 og 1300 og 1400 eller ring og bestill time på 22727850.

Koronavaksinasjon

Kontakt Nydalen vaksinesenter: 

 https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/vaksine/nydalen-vaksinesenter/#gref

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

-kronisk lungesykdom (inkludert astma),

-hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

-diabetes type 1 og 2

-leversvikt eller nyresvikt

-kronisk nevrologisk sykdom eller skade

-nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre   sykdommer)

-svært alvorlig fedme (KMI over 40)

-annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie

Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

 

Hvem skal nå ha covid-vaksine?

Les mer her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/#gref

 

 

Elektronisk kommunikasjon, 30.05.21

Vi har gått over til å bruke Helsenorge for elektronisk kommunikasjon med pasienter. Det er derfor viktig at man registrerer seg som bruker inne på Helsenorge.no for å kunne motta og sende meldinger.

 

 

Koronatest, 18.08.20

Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus, bør teste seg.

Du kan nå selv bestille test ved å trykke her. 

Alle med symptomer skal holde seg hjemme. Selv om du får en negativ test, skal du fortsatt være hjemme om du har symptomer.

 

Koronavirus, 28.02.20

Har du symptomer fra luftveiene, nyoppståtte magesmerter eller andre symptomer på koronavirusinfeksjon, MÅ du gi oss beskjed før du kommer til legesenteret.

Vi begrenser fortsatt fysiske timer der det er aktuelt/mulig.

I de tilfellene hvor du må komme til legekontoret, vil det meste av sykehistorie/symptomer/plager avklares vha. elektronisk-/telefon-/videokonsultasjon før du kommer. Dette for å begrense tiden du er inne på legesenteret.

Mange problemstillinger kan løses som e-konsultasjon på Pasientsky eller som telefonkonsultasjon.

Du ringer som vanlig fra klokken 08:30 ved VED AKUTT SYKDOM som må undersøkes samme dag.  

Ta kontakt med oss på telefon 22727850 eller på «Pasientsky, så får du tilbud om e-konsultasjon, telefon- eller videokonsultasjon.

 

Oppdatert informasjon om koronavirus finner du her:

Folkehelseinstituttes nettsider

Helsenorge

Informasjon om koronavirus fra Oslo kommune

Råd om korona til foreldre, barn og gravide 

 

Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 

 

Legeerklæring ifm. sykefravær videregående skole, 15.02.19

Trenger du legeerklæring ifm. sykefravær videregående skole, ring sentralbordet på tlf. 22727850 eller opprett e-konsultasjon på helsenorge.no.

 

SMS tilbudet er fjernet, 02.03.18

Helsetilsynet og bydelen har pålagt oss å fjerne muligheten for å bestille time via SMS da dette belastes den som sender SMS med kr 6.-

Vi beklager ulempene dette medfører for pasientene våre, men minner om at man fortsatt kan benytte Pasientsky eller ringe vårt sentralbord

 

E-resept, 07.11.12

Vi har innført e-resept.

Elektroniske resepter erstatter de tradisjonelle papir-reseptene og er trygge og enkle å bruke. Du kan ikke lenger glemme eller miste resepten din, i tillegg er det liten risiko for forfalskede resepter. 

Legen sender resepten elektronisk til en sentral database: Reseptformidleren. Herfra kan apoteket eller bandasjisten laste ned resepten og ekspedere, når pasienten oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato. Pasienten kan også bli bedt om å legitimere seg. Sikkert og trygt!

E-resept innføres for å gi en tryggere, enklere og mer effektiv resepthåndtering. E-resept er del av en større satsing på elektronisk samhandling i helsetjenesten.

Les mer om e-resept her.

Resepter bestillt før klokken 12:00 kan som oftest hentes på apotek etter kl. 16:00 samme dag. Resepter som bestilles etter kl. 12:00 kan som oftest hentes på apotek neste dag etter kl. 16:00.

 

Informasjon til våre pasienter, 11.11.10

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med bankkort for alle våre tjenester. Vi tar ikke kredittkort.

Ved faxing/tilsending vil det bli lagt til et gebyr, for tiden kr 158,- (1/1-2016).

F.o.m 27.05.21 skjer all fakturering og innkreving av Payex - Medipay. Har du utestående fra før 27.05.21 må du kontakte Convene AS (tidligere Melin). Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres til Payex.

 

Avbestilling av time

Hvis du avbestiller legetimen mindre enn 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, blir timen belastet, dvs. du må betale for den. For bestilte timer som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel, vil pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Ingen av delene dekkes ikke av folketrygden (dvs. må betales selv om man har frikort, er gravid eller er under 16 år). Det vil i tillegg tilkomme et faktura/administrasjonsgebyr.

Alle henvendelser vedrørende faktura som gjelder fra før 24.02.12 skal rettes til Odin Kapital AS på telefon nummer 73 10 16 10.

Alle henvendelser vedrørende faktura som gjelder i perioden 24.02.12 - 26.05.21 skal rettes til Convene AS (tidligere Melin) på telefonnummer 40322260.

På forhånd takk

 

Vaksine mot skogflåttencefalitt, 12.03.10

Folkehelseinstituttet ber nå folk som ferdes mye i skog og mark langs kysten av Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og vestkysten av Sverige om å vurdere å vaksinere seg mot flåttbåren virussykdom.

OBS! Vaksinen har ingen virkning på bakterie­sykdommen Lyme borreliose. Les mer her. Vi har vaksinen, ring for time!

 

Åpningstider

Åpningstider:
Mandag - Fredag: 08:00-15:30

Telefontid:
Mandag til torsdag: 08:30-11:30 og 13:00-14:00. Fredag 08:30-11:30

Lunsj:
Mandag - Fredag; 11:30-12:30
 

Kontakt

Brynsenglegene
Brynsengveien 2
0667 OSLO

Telefon: 22 72 78 50
Faks: 22 72 78 51

Besøk

Brynsenglegene
Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Gangavstand fra T- bane og busstopp.

App

Last ned Helserespons i App Store
Last ned Helserespons i Google Play