Lenker


Hvilke reisevaksiner trenger du?

Her er Folkehelseinstituttet reisevaksineanbefalinger.

Kostråd for gravide

Her finner du gode råd om hva du kan spise og ikke spise når du er gravid

NAV

Fritt sykehusvalg

Finn ut hvor lang ventetid det er på behandling ulike steder

Oslo legevakt

Oslo kommunale legevakts informasjonsside

Psykologer - private

Her presenteres psykologer som er medlemmer i norsk psykologforening og som tilbyr private psykologtjenester. Timer hos disse må i sin helhet betales av pasient/klient/bruker.